Ve vysokém stylu

1. červenec 2008 | 23.00 |

Krátká jednorázovka o tom, jak to bylo doopravdy.

Voldemort ta slova vyslovil, jako by si vychutnával nějakou obzvláštní pikantnost. Byl v nich přídech sarkasmu, ironie a pobavení, z očí mu přitom ale sršely blesky. Byl strašný, byl děsivý. Lily upírala oči na jeho hůlku, když byla ona dvě slova vyřčena a z hůlky vytryskla záplava zeleného světla.

Viděla, jak se světlo neuvěřitelně pomalu rozlilo místností a vyplnilo každičký kout, cítila, jak z ní pomalu vysávalo život. Proč to udělala? Proč zemřela místo svého syna? Snad věřila tomu, že ho pak temný pán ušetří, že se smiluje, snad věřila tomu, že mu svou obětí poskytne ochranu a nesmrtelnost.

Voldemort se neusmál, když přistoupil ke kolébce. Upíraly se na něj tmavé oči bez jakéhokoliv výrazu, přesto kouzelník věděl, že chlapec moc dobře ví, co se tady děje.

Pozvedl hůlku.

Závěsy se vzduly v náhlém poryvu větru. V místnosti stála žena. Byla oslnivě krásná, světlé vlasy jí splývaly na zádech, pleť měla opálenou, jako by právě přijela od moře, oči hleděly na svět modří nejhlubších vod skrytých tůní. Na rtech s dokonalým tvarem Amorova luku se skvěl nebezpečný úsměv, ze kterého se lidem podlamovala kolena.

Voldemort se k ní vztekle obrátil. Nesnášel vyrušování při zabíjení, chtěl si ten okamžik vychutnat až do dna. Přesto se zachvěl, když ji spatřil. To byla chyba. Žena vytáhla pistoli a z bezprostřední blízkosti dvakrát střelila Voldemorta do srdce.

"Sue, Mary Sue," usmála se na tělo zhroucené u svých nohou a přešla ke kolébce. Dítě se na ni zvědavě dívalo. Neplakalo, jako by ani netušilo, že před okamžikem zemřeli oba jeho rodiče.

Závěsy v místnosti zavířily podruhé. Žena se ohlédla a v pobaveném úsměvu naklonila hlavu na stranu.

U okna stál muž s ostře řezanými rysy, černými brýlemi na očích a s pistolí v rukou.

"Mary Sue," řekl a nebyla v tom otázka. Mary Sue lehce nachýlila hlavu, aby dala najevo, že hádal správně, a usmála se. "James Bond." I toto bylo prohlášení.

"Tohle je už potřetí, drahá kolegyně," podíval se na ni vyčítavě a pohledem se přenesl na mrtvé Voldemortovo tělo.

"Nedokázala jsem odolat. Měla jsem dovolenou a trochu jsem se nudila," pokrčila rameny.

"Stejně jako v Africe a na Islandu," dodal muž. Oči se jí šibalsky blýskaly. "Pojďme na drink. Tohle je sice ubohá díra, ale něco najdeme."

Mary Sue přikývla a podívala se na dítě. Potom zpod sukně vyndala světlici a vypálila ji z okna. Na obloze se rozprskla záplava červených jisker. "Budou tu pro něj za okamžik, můžeme jít."

Když na baru dostávali martini s ledem, dorazil do domu Brumbál. Kolem mrtvých jen proběhl, čas na to, aby mohl litovat je, ještě nenastal. Pořád byla naděje, že někdo přežil.

Když spatřil dítě, jak se na něj trochu nespokojeně dívá, do očí se mu protlačily slzy. Ze tří lidí přežil v tomto domě jediný - Harry Potter.

"Kdo ale dal znamení?" ozval se za ním hlas profesorky McGonagallové. Třásl se a Brumbál se neotáčel, protože nechtěl spatřit slzy v očích své kolegyně.

Byla jediná možnost - jiskry muselo vypálit nemluvně, které se koukalo na svět kolem sebe čím dál nespokojeněji. "Bez hůlky?" ozval se opět hlas Minervy McGongallové.

Brumbál pokrčil rameny a konečně se otočil. "Není jiná možnost, nikdo jiný tu není, nikdo jiný nepřežil. Nezbývá než doufat, že nám to pan Potter jednou osvětlí sám."

V nedaleké nálevně v tu chvíli spadly dvě skleničky se zbylými olivami na zem a opálený muž odnášel v náručí opálenou ženu na pokoj.

martini

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Ve vysokém stylu wlker 02. 07. 2008 - 10:19
RE: Ve vysokém stylu mae 02. 07. 2008 - 14:19
RE: Ve vysokém stylu kvik 02. 07. 2008 - 20:34
RE: Ve vysokém stylu mae 02. 07. 2008 - 22:06
RE: Ve vysokém stylu jarmik®pise.cz 02. 07. 2008 - 22:23
RE: Ve vysokém stylu nerla 02. 07. 2008 - 22:35
RE: Ve vysokém stylu kvik 02. 07. 2008 - 22:54
RE: Ve vysokém stylu hermione007 03. 07. 2008 - 10:02
RE: Ve vysokém stylu hermione007 03. 07. 2008 - 10:03
RE: Ve vysokém stylu nerla 03. 07. 2008 - 11:12
RE: Ve vysokém stylu Žozefa 04. 07. 2008 - 20:12
RE(2x): Ve vysokém stylu nerla 04. 07. 2008 - 22:10
RE: Ve vysokém stylu ivikbublik®pise.cz 05. 07. 2008 - 11:04