Jak Snape potkal Maipe - dvacet tři

16. červen 2008 | 13.23 |

Severus Snape se ocitl po útoku bystrozorů v sídle Luciuse Malfoye.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Severus měl dojem, že čeká snad celé hodiny. Křeslo mu připadalo jako dokonale vymyšlený mučící nástroj a nedokázal se uvolnit natolik, aby si vychutnal měkké čalounění. Naopak, marně hledal snesitelnou polohu. V jakémsi dojmu, že je bezpochyby tajně sledován, ustrnul v nepohodlné póze, o které věřil, že působí nenuceně a povzneseně. Ve tváři nepřístupný výraz, snažil se příliš nerozhlížet. Raději by zemřel, než aby připustil, jak moc na něj pracovna zapůsobila. Přesto si nedokázal pokradmu neprohlížet věci, které ho obklopovaly. Masivní dřevěný stůl, dokonale uspořádaná knihovna, křesla a stolky, elegantní bar, obrazy na stěnách, těžké závěsy; spousta drobných i větších kouzelnických věcí na policích – všechno honosné, okázalé, efektní, dokonale sladěné. Byl rád, že sedí, pokud si měl připustit, že na tom malém stolku u okna opravdu stojí Buldingův paradigmatický manipulátor.

Neviděl v tom nabubřelost a pýchu; v jeho očích se všechna ta znamení úspěchu a snadného života skládala jedno přes druhé, až nedokázal rozeznávat podrobnosti a měl pocit, že mu do oslněných očí září jasné světlo. Cítil, že právě pochopil Luciuse Malfoye. On musel pocházet z takového místa – jinak to nebylo možné – jeho osobnost byla dokonalým obrazem toho sídla, dotvrzením starého jména, nemohl být jiný, ani kdyby se o to sebevíc pokoušel.
Severus si bolestně uvědomoval svůj oprýskaný plášť a laciné boty. Nemohl se však ani utěšovat iluzí možných budoucností, protože mu bylo jasné, že něco takového netvoří peníze samé, i kdyby se mu je podařilo získat. To dokáže jenom řada honosných předků, čistokrevní rodiče a vrozená grácie, kterou Lucius tak marnotratně plýtval i na nejprostší pohyby a gesta.
Byla to všechna ta samozřejmost, s jakou bylo bohatství Malfoyů vystavené na odiv, která byla tak působivá.

Přesto, ač to bylo s podivem, nepropadl sebelítosti ani splínu. Možná naopak; nikdy nedosáhne toho, aby byl Luciusovi podoben, přesto může získat jeho úctu. Netušil jak. Ale ta potřeba se v něm vzedmula tak ostře, až se musel zhluboka nadechnout a mimoděk se napřímil. Pozvolným gestem si shrnul vlasy z obličeje. Připadal si silnější a schopnější, když kdykoli před tím. Odhodlání, to bylo to, co ho naplnilo až po okraj. Dokázat něco... něco.

..
Zrak mu padl na hodiny, kterých si před tím nevšiml. Zjistil, že čeká slabou půlhodinku a podivně ho to smířilo s celým tím bezčasím. K nepřečkání dlouhá doba napětí se smrskla na dobu kratší, než za kterou jim Kratiknot vyloží domácí úkoly na víkend.
Náhlá připomínka školy jako by vnesla do závěsů zdobených vyšívaným erbem rodu jakýsi nelad. Neklidně se ošil a ohlédl ke dveřím. V té chvíli se veřeje rozletěly dokořán a vešel Lucius. Vypadal zachmuřeně, ale ne nespokojeně a jako vždy jeho osoba zabrala většinu volného prostoru. Mohl sedět zády a se zavřenýma očima, ale stejně tvořil středobod, kolem kterého se všechno točilo.

"Severusi. Ještě jsem tě neměl příležitost přivítat v sídle rodu Malfoyů."
Ani ta náhlá formálnost nepřekvapila.
"Malfoyi." Severus se nepatrně uklonil hlavou. "Je mi ctí."
"Mohu ti něco nabídnout?" zeptal se Lucius a sám si rovnou u baru nalil whisky. Severus znejistěl. Nechtěl pít, s trochou provinilosti mu navíc vytanuly na mysli zákony, které zakazují alkohol nezletilým. "Ne, díky," řekl nakonec, "snad jenom vodu." Malfoy se usmál způsobem, díky kterému mu bylo okamžitě jasné, že zná všechny jeho myšlenky. "Tak tedy vodu." Podal mu skleničku a usadil se do křesla šikmo naproti Severusovi. Ne za stůl. Nedělilo je nic.
"Jistě máš spoustu otázek," řekl Lucius. Šikmé paprsky slunce dopadajícího do pokoje byly plné nepatrných zrníček poletujícího prachu. "Je to však prosté. Někdo udal naše aktivity bystrozorům. Zřejmě měl dostatečnou výmluvnost a působili jsme dostatečně... nebezpečně."

Malfoyův úsměv v sobě skrýval spoustu významů. Zlehčoval Kruh natolik, že se zdál rázem jen neškodným studentským spolkem, pokojně působícím vedle dívčích "ručních prací bez magie". Zároveň jasně mluvil o tom, že ho sice lze takto postavit, ale že on by se těžko někdy propůjčil k maškarádě s maskami a obřady, pokud by to nemělo svůj smysl. A také o tom, že ani ti, co byli přímými účastníky, neví ve skutečnosti dost na to, aby o něm mohli vypovídat, či si jen myslet, pravdu.
"Budete mít nepříjemnosti?" zeptal se Severus po krátkém zaváhání.
Malfoy jenom pozvedl obočí. "Ne a ani vy ne. Nestačili zjistit naši totožnost, tím jsem si jist. Má bezpečností opatření byla dostatečně účinná."
"Ale ten, kdo..."
"Zřejmě se vytahoval na špatném místě," zachmuřil se Lucius. "Tuším, kdo to byl a jak se to stalo... ne, víc než tuším, mám takřka jistotu. Umíš připravit veritasérum?"
"Ovšem."
Malofy se opět usmál. "Ovšem? Neřekl bych, že patří do běžných osnov."
Ještě včera by se Severus začal rozpačitě ošívat a váhal by s vhodnou odpovědí. Dnes jenom opětoval úsměv. "Ne, nepatří." Aniž si to uvědomil, usadil se do stejné polohy, jako jeho hostitel. Křesla byla opravdu... pohodlná.
Lucius spokojeně pokývl hlavou. "Výborně." Upil ze skleničky a na okamžik se opřel se zakloněnou hlavou a zavřenýma očima, zamyšlenou tváří. Severus se chtěl ptát na tisíc věcí. A na jednu především. Zpytavě se zahleděl na muže, kterému již nyní tolik dlužil.

"Jsi zde, protože ti důvěřuji," odpověděl mu Lucius na tu nevyslovenou otázku. Otevřel oči a pohlédl přímo do těch Severusových. Pohled měl ostrý a chladný. "Ano, důvěřuji ti, Severusi. Tvým schopnostem, loajalitě. Snad i přátelství. Nezklam mne. Nedávám důvěru snadno."
Malfoy byl dobrým znalcem lidí – svým způsobem. Byl si jist, že Severuse, který mu už byl nemálo oddán, tímto výstupem získá zcela.
To kratičkého ticha plného významů, které se po jeho slovech rozhostilo, se ozvalo tichounké zaklepání na dveře. "Pane..." vklouzla dovnitř skřítka, "přikázal jste, abych vás upozornila, až přijde slečna Narcissa..."
"Uveď ji do Modrého salónu." Skřítka okamžitě zmizela a Lucius povstal. "Dámu nelze nechat čekat. Ostatní členové Kruhu jsou již zpět v Bradavicích." Severus si byl jist, že toto potvrzení tušeného - že se všichni rekrutují z řad studentů - není bezděčné ani náhodné, ale je to další odměna pro něj. "Nadále netuší, kde byli a kdo jsem. Předpokládám, že máš své přenašedlo stále u sebe."
"Nejen to," vzpomněl si Severus a z hlubin hábitu na stůl položil půl tuctu lahviček, vyžádaných již za minulé schůzky Kruhu. Malfoy přihlížel bez netrpělivosti a na jednu nebo dvě pohlédl zblízka. Uznale pokýval hlavou. "Výborně. Později si promluvíme o tvých nákladech."
Podali si ruce. Malfoy pak jen vyslovil patřičné heslo.

Cestu do hradu Severus takřka nevnímal. Připadal si jako zamilovaný. Ne do Luciuse, tak daleko jeho omámení nesahalo. Jen do toho všeho, co jeho neoficiální učitel představoval. Stále dokola si přehrával celý rozhovor, do nejmenších detailů, byl opojený důvěrou, kterou se v něj Lucius zdál vkládat.
Maipe, která na něho čekala s nebezpečně nicneříkajícím pohledem ve tváři, málem minul.

Je Lucius vskutku jen nezištným patronem mladšího studenta?
Co zjistila Maipe?
Opravdu bystrozorové netuší, kdo unikl z jejich pasti?
Čtěte v dalším díle!

Další

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Jak Snape potkal Maipe - dvacet tři graveyard®vzpomina.cz 16. 06. 2008 - 14:27
RE: Jak Snape potkal Maipe - dvacet tři nerla 16. 06. 2008 - 15:44
RE: Jak Snape potkal Maipe - dvacet tři tesknící modrá 16. 06. 2008 - 18:47
RE: Jak Snape potkal Maipe - dvacet tři ivik.bublik 16. 06. 2008 - 19:17
RE: Jak Snape potkal Maipe - dvacet tři mae 16. 06. 2008 - 19:58
RE: Jak Snape potkal Maipe - dvacet tři hermione007 26. 06. 2008 - 15:58
RE: Jak Snape potkal Maipe - dvacet tři kvik 30. 06. 2008 - 16:30
RE: Jak Snape potkal Maipe - dvacet tři wlker 02. 07. 2008 - 10:32
RE(2x): Jak Snape potkal Maipe - dvacet tři mae 02. 07. 2008 - 11:59
RE: Jak Snape potkal Maipe - dvacet tři kvik 02. 07. 2008 - 21:20
RE(2x): Jak Snape potkal Maipe - dvacet tři kvik 02. 07. 2008 - 22:10
RE: Jak Snape potkal Maipe - dvacet tři tija 07. 09. 2008 - 22:05
RE(2x): Jak Snape potkal Maipe - dvacet tři kvik 07. 09. 2008 - 22:08
RE(3x): Jak Snape potkal Maipe - dvacet tři nerla 07. 09. 2008 - 22:30
RE: Jak Snape potkal Maipe - dvacet tři kvik 08. 09. 2008 - 11:36
RE: Jak Snape potkal Maipe - dvacet tři amabell®pise.cz 03. 12. 2013 - 10:37
RE(2x): Jak Snape potkal Maipe - dvacet tři mae 03. 12. 2013 - 21:56
RE(3x): Jak Snape potkal Maipe - dvacet tři amabell®pise.cz 05. 12. 2013 - 01:16