Jak Snape potkal Maipe - patnáct

22. květen 2008 | 23.55 |

Dnes nečekejte žádné velké dějové zvraty. Jen si je třeba pár věcí vyjasnit. :-)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

"Severusi!" Lily, vyplašená, ale dychtivá, se protáhla pootevřenými dveřmi. "Konečně je ta ženská pryč... vůbec mě k tobě nechtěli pustit. U Merlina, vypadáš, jako by tě tu trápili hlady!"

"Netrápili," odpověděl Snape suše. Projevil pramálo radosti, že ji vidí, ale toho si ve svém zaujetí nevšimla.

"Nechtěli mi skoro nic říct," posadila se k němu Lily na postel. Mluvila sotva polohlasem. "Dokonce ani nevzkázali do Bradavic."

Snape si sice nebyl jistý, k čemu by takové vkazování bylo dobré, ale povzbudilo ho to. Mezi Kruvalem a Bradavicemi byla spolupráce žádoucí, ale křehká, a taková maličkost, jako pokus o zabití jednoho studenta druhým, by mohla vzbudit nežádoucí pozornost.

"Slib mi, že nikomu v Bradavicích o tom souboji nepovíš." Řekl to takovým způsobem, že už to ani nebyla žádost. Lily zaváhala. Vypadal ztrhaně a oči se mu horečnatě leskly. Malátné pohyby, tak nezvyklé při jeho obvyklé úsporné eleganci, ji děsily. Co na něj použili za kouzlo, že ještě po třech dnech vypadá tak špatně?

"To ale není správné," rozhodila rukama. "Jak po mě můžeš chtít, abych něco takového..."

"Lily, prosím!" přerušil ji trochu netrpělivě. "Tady nejsi prefektka. Vyřídím to sám."

Nakonec souhlasila – neochotně a se vzorem v očích – napůl v obavách, že mu hádka leda přitíží. Však se také po jejím souhlasu s viditelnou úlevou složil zpět na polštář a unaveně zavřel oči.

Nepředstavovala si návštěvu u něj zrovna takto. Bála se o něj a její fantazie jí malovala spoustu důvodů, proč ho drží v izolaci. Možnost, že jeho stav je tak špatný, že ani nebyl při vědomí, ji vůbec nenapadla. Ani to, že ji přivítá těmi nevrlejšími ze svých způsobů.

Severus ale chtěl mít hlavně klid, potřeboval si srovnat myšlenky, zvyknout si na stav, v jakém se ocitl. Lily, plná emocí a sentimentu, pro něj v této chvíli nemohla být přínosem.

"Mohu pro tebe něco udělat?" zeptala se po chvíli ticha.

Pootevřel oči. "Kdybys mi přinesla něco ke čtení, byl bych rád," řekl. "Promiň, Lily. Nedělá mi dobře, že mě takhle vidíš."

Okamžitě roztála. "Ty se nezměníš..." Naklonila se k němu a dala mu rychlou pusu na čelo. Nezdvihla se ale – zůstala skloněná nad ním a hleděla mu zblízka do očí. "Opravdu není nic dalšího, co bych pro tebe mohla udělat?" zašeptala. Krásně voněla a její oči, zelené a průzračné jako drahokam... ze snahy zamáčknout se hlouběji do postele povstala však nová vlna bolesti. Ze semknutých rtů unikl mu povzdech a v očích prokmitla snaha se ovládnout. Pochopila to po svém a pousmála se způsobem, který by mu – kdykoli jindy – podlamoval kolena. Teď mu nebylo nic vzdálenějšího a toužil jenom po tom, aby už byla pryč.

"Myslím, že někdo jde," zamumlal spásnou myšlenku. Lily sebou škubla, vyplašeně se rozhlédla a jako ještěrka zajela za paravány naskládané u jedné stěny. To nebylo přesně to, v co doufal; přesto lepší, než nic.

Jako by se chtěla potvrdit jeho slova, dveře se otevřely a vešla slečna Alžběta a profesor Udalov.

"Slyšel jsem, že už se vám daří lépe," zahlaholil Udalov přátelsky. "Slečno, nechala byste nás o samotě, prosím?" Alžběta s viditelně nesouhlasným výrazem zmizela za svými dveřmi a profesor se usadil na židli vedle Snapeova lůžka.

Severus v duchu proklel Lily a doufal, že nepůjde o nic, co by nemohla slyšet.

"Jsou vaše bolesti natolik snesitelné, abychom spolu mohli pohovořit, pane Snape?" zeptal se Udalov s nebývalou samozřejmostí. Severus zjistil, že umí i takové netaktní věci pronést tak, že se to od něj dá přijmout. Čím dál více chápal, proč ho studenti oceňují. S nikým se nemazlil, ale ani neshazoval.

Zato Lily při té jeho otázce málem začala tlouct hlavou o zeď. Proto se choval tak nemožně... není to její chyba!

"Je to o mnoho lepší, pane profesore," zaslechla klidnou odpověď.

"Zůstaňme ještě u vašeho zdravotního stavu," řekl Udalov a Lily si našla mezi plátnem zástěny vhodnou škvírku. Udalov k ní byl zády, ale měla krásný výhled na Severusovu tvář. Neovládal se zdaleka tak dobře jako jindy.

"Musím vám přiznat, že jsme dosud neoznámili do Bradavic, co se stalo. Čekali jsme na možnost jim sdělit nějaké konkrétnější zprávy..."

"Pane profesore," vydechl Snape a ve tváři mu prosvitla naděje, "velice bych přivítal možnost, kdy by se má škola vůbec nedozvěděla, co se stalo. Budu zde ještě dost dlouho na to, abych se zotavil. Byla to jen nešťastná náhoda. Není třeba podrobovat navázané partnerství obou škol zbytečným zkouškám." Vyčerpaně ztichl. Podobné promluvy nebyla jeho silná stránka.

Udalov, který ani nedoufal, že by to šlo tak hladce, se tvářil, že si to rozmýšlí.

Lily měla do zdi za sebou chuť pro změnu kopnout.

"Dobrá," souhlasil nakonec profesor zdráhavě, "ačkoli ještě nejste plnoletý, myslím, že v tomto případě máte plné právo rozhodovat sám za sebe."

"Děkuji," odvětil Severus prostě. Nebyl na tom tak špatně, aby si neuvědomoval, že Udalov to trochu přehrává a že nepochybně jeho návrh vítá. Ale cítil hlavně úlevu. Dvojnásobnou proto, že věřil, že Lily své slovo dodrží.

"Řekněte mi, prosím..." nevydržel již Severus nezeptat se. "Co je s Ullrichem?"

"Vaše zaklínadlo ho připravilo o paži," odpověděl Udalov zvolna a pozorně při tom hleděl na Snapea. "Bylo opravdu dobře provedeno. Nebude možné mu ji obnovit. Sotva byl schopen převozu, přijeli si pro něj rodiče. Vzhledem k paměťovým kouzlům, kterým byl podroben, byl pro nás již bezcenný."

Lily skoro fyzicky vnímala bolest, jakou ta slova Severusovi působí. Byl dokonale nehybný, oči upřené někam do nohou své postele, tvář bez výrazu. Nejraději by vyběhla ze svého úkrytu a sevřela ho do náručí.

"Myslel jsem, že mě chce zabít," řekl Snape po chvíli ticha. "Chtěl jsem ho odzbrojit co možná nejúčinněji. Unáhlil jsem se. Nevyzkoušel jsem dosud to zaklínadlo nikdy na živé bytosti."

Udalov se zatvářil nadšeně. "To bylo vaše vlastní? Skvělé, Severusi, skvělé! Překonáváte moje očekávání."

"Děkuji, pane," usmál se Severus slabě a Lily ten úsměv jako by zabodl ostří do hrudi. Ta hrdost... jen stopa, přesto však hrdost; místo zoufalství, které by jí připadalo o mnoho případnější.

"Někdy mi o vašich vlastních zaklínadlech musíte říct víc," zamnul si Udalov rukama. "Nicméně... je záhadou, co to Ullricha popadlo. Průměrný student bez patrných ambicí, dosud se nijak výrazně neprojevující – někdo ho musel na vás poštvat, pane Snape. Nemáte představu.?"

"Neměl jsem zatím moc času se nad tím zamyslet," odpověděl Severus. "Ale nechápu to. Jeho bratr...?"

"Byl stejně překvapený jako my."

Oba se odmlčeli. Severus byl již velice unavený a zavíraly se mu oči.

"Zbytek našeho rozhovoru necháme na jindy," vstal Udalov a poplácal Severuse na rameni. I to k němu patřilo tak přirozeně, že ani Snape, se silnou averzí vůči podobným familiérním dotekům, se nad tím nepozastavil. "Spěte, chlapče."

A svým obvyklým rozevlátým způsobem, kdy zabíral zdánlivě několikanásobně více prostoru, než mohlo být fyzicky možné, oddusal pryč.

"Seve..." vrhla se k němu Lily sotva se za Udalovem zavřely dveře. Ve tváři dokonalou směs pocitů... převažovala nejistota. Snape, který už napůl zapomněl, že tam Lily je, se na ni bezvýrazně zahleděl.

"Seve, to je ale hrozné..." Její svěšená ramena a nešťastné oči ho pohnuly k tomu, aby k ní natáhl ruku a na okamžik stiskl vychladlé prsty. Ani se neptal, co má na mysli.

"To bude v pořádku," zamumlal neurčitě. "Nechovají se teď k tobě ostatní špatně?"

Lily zavrtěla hlavou a zachvěla se. Kdyby jí spolužáci dávali najevo nějakou nelibost, protože je stejně jako Severus z Bradavic, kdyby jí nadávali nebo dokonce vyhrožovali, kdyby cokoli z toho – snad by se nakonec cítila lépe, než s tím, co se opravdu dělo. Navzdory tomu, že prvotní emoce při souboji daly několika z nich důvod pustit se do boje proti Severusovi, obecně byl uznávaný jako vítěz a převládající pocit bylo uznání a obdiv. Vědělo se, že se dosud souboje neúčastnil, přemohl ale staršího studenta a vlastním zaklínadlem. To jim stačilo.

Děsilo ji to.

Nejsem ve skutečnosti já ta divná? ptala se Lily sama sebe, přemožená vědomím, že je snad jediná v celém tomto rozsáhlém hradě, komu to připadá celé špatně. Složila hlavu do dlaní.

Snape zrozpačitěl. Nevěděl, co si s tou hromádkou neštěstí počít a neměl ani chuť to řešit. Neurčitě poplácal Lily po rameni a něco zamumlal.

Zachránilo ho cvaknutí dveří. Alžběta šla zkontrolovat stav svého pacienta. Stačilo jí jenom nespokojeně nakrčit obočí a Lily s omluvou na rtech zmizela za dveřmi.

Snad ještě než za sebou dovřela, Severus spal. Tentokrát se mu nezdálo nic.

Dozví se v Bradavicích o Snapeově souboji?
Bude se Everet mstít za svého bratra?
Uzdraví se Severus?
Stojí ještě o Lily?
A o Mae?
Čtěte v dalším díle!

Další

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Jak Snape potkal Maipe - patnáct graveyard®vzpomina.cz 23. 05. 2008 - 01:52
RE: Jak Snape potkal Maipe - patnáct nerla 23. 05. 2008 - 07:05
RE: Jak Snape potkal Maipe - patnáct mae 23. 05. 2008 - 11:05
RE: Jak Snape potkal Maipe - patnáct ivik.bublik 23. 05. 2008 - 19:54
RE: Jak Snape potkal Maipe - patnáct mae 23. 05. 2008 - 21:32
RE: Jak Snape potkal Maipe - patnáct graveyard®vzpomina.cz 24. 05. 2008 - 21:45
RE: Jak Snape potkal Maipe - patnáct kvik 24. 05. 2008 - 22:02
RE: Jak Snape potkal Maipe - patnáct graveyard®vzpomina.cz 24. 05. 2008 - 23:12
RE: Jak Snape potkal Maipe - patnáct mae 25. 05. 2008 - 06:56
RE: Jak Snape potkal Maipe - patnáct mae 25. 05. 2008 - 06:59
RE: Jak Snape potkal Maipe - patnáct ivik.bublik 25. 05. 2008 - 08:10
RE: Jak Snape potkal Maipe - patnáct kvik 25. 05. 2008 - 09:02
RE(2x): Jak Snape potkal Maipe - patnáct ivik.bublik 25. 05. 2008 - 12:37
RE: Jak Snape potkal Maipe - patnáct nerla 25. 05. 2008 - 13:20
RE: Jak Snape potkal Maipe - patnáct ivik.bublik 25. 05. 2008 - 14:13
RE: Jak Snape potkal Maipe - patnáct kvik 25. 05. 2008 - 14:49
RE: Jak Snape potkal Maipe - patnáct ivik.bublik 25. 05. 2008 - 15:08
RE: Jak Snape potkal Maipe - patnáct mae 25. 05. 2008 - 15:31
RE: Jak Snape potkal Maipe - patnáct graveyard®vzpomina.cz 25. 05. 2008 - 15:44
RE(2x): Jak Snape potkal Maipe - patnáct ivik.bublik 25. 05. 2008 - 16:06
RE: Jak Snape potkal Maipe - patnáct mae 25. 05. 2008 - 16:11
RE: Jak Snape potkal Maipe - patnáct graveyard®vzpomina.cz 25. 05. 2008 - 23:23
RE: Jak Snape potkal Maipe - patnáct mae 26. 05. 2008 - 08:27
RE: Jak Snape potkal Maipe - patnáct amabell®pise.cz 01. 12. 2013 - 03:04
RE(2x): Jak Snape potkal Maipe - patnáct mae 01. 12. 2013 - 09:53