Snapeův boj - třetí díl

18. duben 2008 | 00.00 |

Minule děj skončil, když se Lily s partou Pobertů hnala přes školní pozemek a jen ona věděla, kam. Co bude dnes? O co jde - a jak to dopadne? Co tomu řekne Severus Snape? A Jan Tleskač? Čtěte v dnešním díle!

Bez dechu doběhla až k jezeru a zůstala na jeho břehu stát. Tady byl zpěv o mnoho hlasitější, lítost a zoufalství z něj byly takřka hmatatelné. Vlny bolesti jí projížděly mozkem, jako by se neviditelní hudebníci snažili předat všechno své utrpení komukoliv, kdo bude ochoten je poslouchat.
S dupotem ji dohnali Potter, Black i Lupin a zastavili vedle ní. Nevěřícně se rozhlíželi kolem sebe a hledali, odkud tóny mohou vycházet, dokud jim Lily neukázala na jezero.
Potter se vzpamatoval první. Vytáhl svoji hůlku a málem jí popálil Lily, když se mu vrhla do cesty k jezeru. "Jsou až u hladiny, zraníš je!" Pohled na ni ho naplňoval snad ještě větším zoufalstvím než tklivá melodie.
"Led je slabý, snad by šel prokopnout," poznamenal Lupin, když botou vyzkoušel váhu kluzké plochy těsně u břehu. "Siriusi, drž mě." Opatrné pokusy led prokopnut ale neměly žádný výsledek. Lily váhala jen několik vteřin. Náhle se rozhodla, ohlédla se na trojici za sebou a rozběhla se na ledovou plochu dál od břehu.
"NE! Lily! Vrať se!" Potter se za ní rozběhl téměř okamžitě a tak oběma zbývajícím chlapcům nezbylo než sledovat, jak se led probořil právě ve chvíli, kdy ji dohnal a chytil za rukáv. S hlasitým výkřikem se oba ponořili do ledově smrtící vody. Zpěv ustal.
Lupin s Blackem na břehu zůstali okamžik jako přikovaní. Lupin se vzpamatoval dřív. Vrhl se na ledovou plochu po břiše a opatrně se plazil k díře, zatímco jej jeho kamarád držel za kotníky.
Pak se stalo několik věcí naráz. Voda z díry vystříkla a oba je pocákala - byla neuvěřitelně ledová. Vzápětí se vynořily bledé a nelidské postavy, které vynesly nad hladinu dvě bezvládná těla. Něco zaskřehotaly a vyhodily Lily i Jamese na pevný led, jen kousek od Siriuse Blacka. Led znovu povážlivě zapraskal, ležící těla ale unesl.
Oba přátelé, kteří zůstali na břehu, rychle popadli bezvládné spolužáky a odtáhli je na břeh. Lily si přehodil přes rameno Sirius Black, Pottera Remus Lupin.
Madam Pomfreyová jen tázavě nadzvihla obočí, neptala se ale na nic. Oba zdravé chlapce vykázala s šálkem teplého čaje do postelí, Lily a Jamese uložila na lůžka vedle sebe a kouzlem zahřála, aby neprochladli více, než stihli doteď.
Slunce stálo už vysoko, když se Lily probudila. Ihned si všimla Snapea sedícího na její posteli a také jí neušla nevole, s jakou ho z vedlejší postele pozoroval James Potter. "Seve," usmála se a dotkla se jeho ruky. To ho probralo z dřímoty a on si jí konečně všiml. "Lily! Cos to prováděla, řekni mi, co, Lily... Jsi v pořádku?"
Objali se, vroucněji než kdy jindy. Potter se demonstrativně otočil na druhý bok, aby je neviděl.
"Cos to prováděla, Lily?"
"Jezerní lidé umírali, zamrzlo jim jezero a nemohli dýchat.

Musela jsem jim pomoct," zašeptala na vysvětlenou a znovu se zabořila obličejem Snapeovi pod rameno. Setrvali tak dlouho, velice dlouho. Když se od sebe znovu oddálili, neušlo Lily, že je James znovu otočený obličejem k nim.
"Seve, nemáš být na vyučování?" zeptala se nejistě. Nechtěla ho vyhánět, ale nutně si potřebovala promluvit s jeho nepřítelem, který ležel vedle ní.
Snape se na ni překvapeně podíval, potom kývl hlavou. Naklonil se k ní, až těsně k jejímu obličeji, potom se ale zarazil a rychle uhnul pryč. Aby to zamaskoval, pošeptal jí do ucha, aby se brzy uzdravila - a byl pryč.
Teď už se James Potter nesnažil odvracet, vytrvale opětoval Lily její pohled.
První prolomila mlčení ona. "Co se tam vlastně stalo? Jak jsem se dostala na břeh? To ty-?"
James zavrtěl hlavou a popsal jí celou událost, jak mu ji převyprávěli hned ráno Remus a Sirius. Lily se schoulila do sebe a mlčela. Byla na rozpacích, nevěděla, co říct. Když už si Potter myslel, že snad se rozhodla neříct naprosto nic, vypadlo z ní slaboučké díky. "Díky," zopakovala ještě jednou, hlasitěji. "Za pomoc jezerním lidem... a že jsi mě chtěl zachránit." Oči k němu nezvedla - jinak by viděla, jak jeho oči náhle ožily, zaplály štěstím. K tomu ale nedošlo. Lily, stále schoulená do sebe, za chvíli usnula.

Z marodky je pustili společně. Odešli spolu do společenské místnosti, kde už si je pro sebe zabrali Lily Carol a Žaneta, Pottera Black a Lupin.
Život začal plynout dál. Teprve druhý den večer se Lily zase potkala se Snapem. Bylo to cestou do Velké síně na jídlo, ale když ji Snape spatřil, beze slova ji chytil za ruku a táhl jinam.
Lily byla překvapená, ale nijak mu neodporovala. Zašli spolu do prázdné učebny, Snape několikrát mávl beze slova hůlkou a potom se k ní otočil.
"Lily." Hlas měl těžký, bylo na něm vidět, že neví, kde má začít.
"Severusi?" Lily jen špitla, nevěděla, co se děje, ale neodvažovala se ho přerušit. Když jí gestem ukázal na hustý koberec na zemi, posadila se - seděli přímo proti sobě a drželi se za ruce.
"Lily," znovu zkusil začít Snape, ale nevypadalo to, že by byl schopný dostat se dál než předtím. Lily se dívala do jeho hlubokých temných očí, prohlížela si ten podivně přátelský a přesto tak nepřístupný obličej a nevěděla, co má říct, aby ho povzbudila. V očích viděla odraz sebe, drobné zkreslené postavy, dokonce měla pocit, že vidí i svůj pohled, kterým se mu vpíjí do tváře. Pohlédla hlouběji, očima dovnitř jeho mysli. Byl tam, byl celý její, byl to on.
Natáhla se k němu, dotýkali se jen rukama, přesto měli pocit, jako by k sobě byli přikovaní. Pak ho zlehka políbila na rty. Snape zkameněl a když se odtáhla, měla pocit, že snad uteče. Neutekl. Naklonil se k ní a políbil ji znovu, vychutnávali si ten dotek, po strašně dlouhé době měli pocit, že jsou opět spolu úplně, že jeden druhému rozumí beze zbytku. Z pouhého dotyku špiček prstů přešli do objetí, pevného, drtivého, z předešlého lehkého spojení pavoučí sítí byli k sobě nyní připoutáni řetězy, kterými je někdo stále víc a víc stahoval k sobě.
Po několik vteřin trvajícím století se od sebe opět odtáhli, oba zářící štěstím a vnitřní krásou.
"Co jsi mi chtěl?" vydechla Lily tak potichu, že ji Snape málem neslyšel. I to málo stačilo ale k tomu, aby okamžitě vyhasl a dlouze na ni pohlédl.

PŘEDCHOZÍ     ♦     NÁSLEDUJÍCÍ

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Snapeův boj - třetí díl mae 18. 04. 2008 - 12:47
RE: Snapeův boj - třetí díl keigi®pise.cz 21. 05. 2008 - 19:42
RE: Snapeův boj - třetí díl nerla 22. 05. 2008 - 01:16