Snapeův boj - druhý díl

16. duben 2008 | 00.00 |

Bála jsem se, že to bude tak maximálně na dva tři díly, ale jak je vidět, nějak se nemůžu dobrat k vlastní ose příběhu. Zatím stále vyjasňuji vztahy, ale i na akci a dramatickou zápletku přijde řeč - tedy neváhejte a s chutí čtěte! Vítejte zpět v prostředí Bradavic!

"Seve, co si myslíš, že se stane, jestli se Raddle dostane k moci?" Lily se opírala o opěradlo židle, na které seděl Snape a četl v učebnici lektvarů. Něco zabručel a oči ani nezvedl. Lily se nedala vyvést z rovnováhy. "Bystrozorové začínají být docela prestižním zaměstnáním, všichni se bojí, že budou potřeba." Ani tentokrát nevypozorovala žádnou odezvu a tak po krátcé odmlce pokračovala. "Mám dobré známky z předmětů, které na to potřebuji, a-" Její řeč přerušilo bouchnutí knihy o lavici. Poděšeně se odtáhla o kousek dál, když Severus Snape vyskočil ze židle, jako by ho uštkli.
Chvíli ti dva proti sobě stáli, jeden bledý a jakoby mrtvý, jedna ztělesnění života a krásy. Až po chvíli se Snape vzpamatoval a pohnul hlavou, jako by chtěl zaplašit něco, co se mu dralo do hlavy a on to tam nechtěl.
Lily k němu vztáhla ruku a jemně se dotkla jeho paže. "Proč to nechceš, Severusi? Bojíš se o mě? Pak tě prosím - pojď se mnou! Pojď chránit svět před zlem, pojď chránit slabší!" Na ta slova sklopil Snape zrak k zemi úplně. Jeho oči fascinovala špička boty, která mu čouhala zpod pláště, a nevěděl, zda existuje v tuhle chvíli něco zajímavějšího než to smítko prachu na jeho koleni.
"Severusi, mluv se mnou, prosím. Mlčením nic nevyřešíme," uchopila ho Lily pevněji a přistoupila k němu blíž. Až nyní zvedl pohled a oproti předchozímu plamennému pohledu byly nyní jeho oči zcela prázdné, nebylo v nich vůbec nic.
Jemně se jí vymanil ze sevření a vyšel z prázdné učebny, po schodech zamířil dolů do sklepení.
Smutně se za ním dívala, dokud nezmizel za rohem. Ani se neohlédl.
Když přišla do společenské místnosti, nechtěla nic jiného než chvíli samoty. Otočila si jedno z prázdných křesel ke krbu a dlouhou chvíli zírala do plamenů, jako by z nich chtěla vyčíst nějaké znamení, co dělat nyní.
"Lily, co se děje?" ozval se hlas docela vedle ní a ona skoro nadskočila, jak byl pro ni nečekaný. Stál tam James Potter - jeden z těch, které neviděla než křičet, přesto však dnes zcela pokorný a skoro soucitný. Zabořila si obličej do dlaní a po rukou jí začaly stékat slzy.
Sedl si k ní na opěradlo a jemně ji paží objal, aby ji ukonejšil.
Znovu na něj pohlédla, tentokrát měla obličej mokrý, a odtáhla se co nejdále mohla, přesto ale zůstala sedět. V jejím pohledu byla prosba, aby ji nechal být, aby na ni zapomněl, aby se na ni už nikdy nepodíval, protože právě on byl předmětem nejčastějších sporů. I když, teď už vlastně ne tolik jako dřív. V posledních dnech se hádali více o metafyzické otázky, jako třeba co je dobro a co je zlo.
James nespustil oči z její tváře, jako by nebyl schopný odtrhnout svůj pohled od jejího.
V okamžiku, kdy Lily sklopila svůj zrak, vyšli Black a Lupin z ložnic.

Vteřinu se zmateně dívali na ten výjev, pak se ale oba hlasitě rozesmáli. Sedli si na druhý konec místnosti tak, aby dobře viděli, co se u krbu děje.
Když se znovu James soustředil na Lily, zavrtěla hlavou a vyklouzla z křesla. Všichni tři pak sledovali, jak odchází do ložnic. Potom dole nastal další výbuch smíchu. "Evansovou! Jamesi, ty ses opravdu pomátl! Jestli ji nenecháš, Snape tě otráví!" Tenhle hlas patřil Lupinovi a v jeho nabádavém hlasu znělo stále ještě předešlé veselí. Black se nijak nesnažil a Lily jen zaslechla, jak píská na prsty. "Až jednou budeš mít děcko s Evansovou, půjdu mu za kmotra!" Vše další se ztratilo v nové vlně smíchu.
Byla zoufalá. Co dělat?
Se Severusem Snapem se znala od dětství, byl to právě on, kdo jí řekl, co je zač, ale taky kdo ji navždy oddělil od její sestry. Po příchodu do Bradavic byli oba zklamaní, že nejsou spolu v jedné koleji, ale přátelství, které po letech přerostlo v důvěrný vztah, je stále drželo pohromadě.
Ač všichni věděli, že ti dva spolu chodí, ač se na Pottera Snape osočil, že jde Lily na ples s ním - chodili spolu opravdu? To ano, mohla se o něj kdykoliv opřít, uměli utěšit jeden druhého a věděli o sobě mnoho. Ale nikdy, ač by se to zdálo neuvěřitelné všem, komu by to řekla, se nepolíbili. Nikdy nevyužili noci pro společně strávené chvíle, nikdy- Co vlastně ještě? Co by chtěla?
Severus Snape tady byl pro ni, jen a jen pro ni, a ona se přesto nechává utěšovat takovým člověkem, jakým je James Potter? Celá jeho parta Pobertů byla proti všem zmijozelským a proti Snapeovi obzvlášť vysazená a jen kvůli tomu, že s nimi měla stejnou společenskou místnost, ji nic neopravňovalo k jejímu chování.
"Miluji tě, Severusi Snape, miluji tě, neobyčejný člověče," zašeptala lehce a pohlédla k otevřenému oknu. Dovnitř svítil měsíc na čím dál rychleji se šeřící obloze a Zapovězený les ve větru tiše šuměl svá tajemství.
Z pozemků se ozval táhlý zpěv. Lily přešla k oknu a nadechla se vůně tajícího sněhu. Jezerní hladina byla zakrytá již několik dní tajícím ledem. Zpěv se ozýval právě od jezera, které vypadalo v záři vycházejícího měsíce takřka čarovně. Byla v něm obžaloba a lítost, bylo v něm naříkání, byla v něm prosba.
Lily sebou trhla, když si uvědomila, co slyší. Nezatěžovala se hledáním teplého pláště, tak, jak byla, vyběhla do společenské místnosti, kde nebyl nikdo jiný než Pobertové.
"Potřebuju pomoc, pojďte!" vykřikla na ně téměř zoufale a rozběhla se k obrazu Buclaté dámy. Tři výrostci se po sobě podívali a rozběhli se za ní. Proběhli chodbou, za Filchem a jeho klením se téměř ani neohlédli, a uháněli k bráně vedoucí na školní pozemky.
"Lily! Co se to děje? Kam nás vlečeš? Lily!" James byl zadýchanější než ona, možná proto, že ani nevěděl, kam utíkají. S vypětím všech sil ještě trochu zrychlil a škubnutím za rameno ji na okamžik přinutil zastavit. Zoufale se na něj podívala. "Oni umřou, rychle!"
Nechala tři zkoprnělé chlapce za sebou a dál uháněla skrz školní pozemky dál a dál.
Možná to nebyl nejvhodnější okažik, ale James Potter si v tu chvíli zcela a plně uvědomil, jak je v měsíčním světle krásná.

PŘEDCHOZÍ     ♦     NÁSLEDUJÍCÍ

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Snapeův boj - druhý díl ivikbublik®pise.cz 17. 04. 2008 - 02:17
RE: Snapeův boj - druhý díl kvik 17. 04. 2008 - 06:58
RE: Snapeův boj - druhý díl mae 18. 04. 2008 - 12:40
RE: Snapeův boj - druhý díl kvik 18. 04. 2008 - 12:46
RE: Snapeův boj - druhý díl mae 18. 04. 2008 - 18:02
RE: Snapeův boj - druhý díl kvik 18. 04. 2008 - 19:22
RE: Snapeův boj - druhý díl mae 18. 04. 2008 - 22:57
RE: Snapeův boj - druhý díl keigi®pise.cz 21. 05. 2008 - 19:42
RE: Snapeův boj - druhý díl nerla 22. 05. 2008 - 01:15